Otwórz menu główne

Rabat brytyjskizniżka w wysokości składki wpłacanej przez Wielką Brytanię do kasy Unii Europejskiej. Wywalczyła go w latach 80. ówczesna premier Margaret Thatcher, argumentując, że Wielka Brytania znacznie więcej wpłaca do budżetu UE niż z niego otrzymuje, a mając niewielki sektor rolniczy w małym stopniu korzysta z dotacji unijnych dla rolnictwa.

Rabat brytyjski w okresie 1997-2003 wyniósł ok. 4,6 mld euro rocznie.

Rabat brytyjski współfinansowany jest przez inne kraje członkowskie, których wpłaty z tego powodu zostały podwyższone. Składka płacona przez Wielką Brytanię na rzecz budżetu UE jako stosunek do DNB jest więc mniejsza w porównaniu z innymi krajami członkowskimi i wynosi ok. 0,8% dochodu narodowego brutto (DNB).

BibliografiaEdytuj