Rada drużyny

(Przekierowano z Rada Drużyny)

Rada drużyny – organ występujący w drużynach harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych. Powoływany jest przez drużynowego. W jej skład wchodzą zazwyczaj przyboczni, zastępowi i inni funkcyjni drużyny. W zależności od tematyki spotkania drużynowy może zapraszać wybrane osoby z tego składu.

Funkcja radyEdytuj

Rada drużyny ma za zadanie dawać drużynie samorządność w działaniu. Podejmuje ona decyzje między innymi w zakresie:

  • dopuszczenia do złożenia przyrzeczenia harcerskiego,
  • otwierania i zamykania prób na stopnie i sprawności,
  • mianowania i odwoływania funkcyjnych,
  • wykluczenia z drużyny,
  • opracowywania planu pracy drużyny na określony czas.

BibliografiaEdytuj

  • Marek Kamecki, "Stosowanie metody harcerskiej w drużynie harcerzy", Warszawa 1996.