Radomskie Towarzystwo Naukowe

Radomskie Towarzystwo Naukowe, RTN (łac. Societas Scientiarum Radomiensis) – regionalne towarzystwo naukowe ogólne, którego celem jest inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych, w szczególności dotyczących Radomskiego i upowszechnianie ich wyników.

Radomskie Towarzystwo Naukowe
Państwo

 Polska

Siedziba

Rynek 15
26-600 Radom

Data założenia

1827, 1969

Rodzaj stowarzyszenia

naukowe, regionalne

Status

stowarzyszenie

Profil działalności

organizacja nauki i szkolnictwa wyższego

Zasięg

b. województwo radomskie

Prezes Zarządu

dr Łukasz Zaborowski

Nr KRS

0000025105

Data rejestracji

30 sierpnia 1963

Powiązania

Rada Towarzystw Naukowych PAN, UTH, Muzeum im. J. Malczewskiego, PTG, PTH, PTE, PTA, KTN

brak współrzędnych
Strona internetowa

Działające dziś Towarzystwo kontynuuje tradycje Radomskiego Towarzystwa Naukowego, założonego w 1827 z inicjatywy ks. Kazimierza Kłaczyńskiego. Ważnym etapem rozwoju organizacyjnego środowiska naukowego Radomia był Instytut Naukowo-Społeczny, działający w latach 1945–1948, którego wielu członków zasiliło późniejszy RTN[1]. Pierwsza, zakończona niepowodzeniem, próba odbudowy Radomskiego Towarzystwa Naukowego miała miejsce w 1959. Działające do dziś RTN zostało odtworzone 23 października 1969. Inicjatorami utworzenia Towarzystwa byli regionalni działacze – mec. Maria Gajewiczowa, Wacław Telus oraz doc. dr hab. Stefan Witkowski, który został pierwszym prezesem Towarzystwa[2].

Towarzystwo jest wydawcą licznych monografii historycznych i etnograficznych, a od 1964 także „Biuletynu Kwartalnego RTN”. W IV kwartale 2022r zaczął się ukazywać nowy periodyk naukowy RTN Scientiae radices.

Siedziba i skład Zarządu edytuj

Siedziba Towarzystwa mieści się w Radomiu przy ul. Kościuszki 5a[a].

Od 2019 Zarząd RTN tworzą:

Prezesami Zarządu byli kolejno: doc. dr hab. Stefan Witkowski (1963–1971), dr Jan Boniecki (1971–1975), Marian Sołtyk (1975–1977), dr Stanisław Ośko (1977–1989), dr Krzysztof Orzechowski (1989–1998), dr Grażyna Łuszkiewicz-Dzierżawska (1998–2001), dr Sebastian Piątkowski (2001–2007), dr Adam Duszyk (2007–2010), mgr Marcin Kępa (2010–2019). Przez wiele lat funkcję sekretarza pełniła dr Helena Kisiel (1963–2001).

Członkowie edytuj

Wśród członków Towarzystwa znaleźli się m.in. doc. dr hab. Stefan Witkowski, prof. dr hab. Jan Bednarczyk, prof. dr hab. Ryszard Brykowski, prof. dr hab. Piotr Paweł Gach, prof. dr hab. inż Radomir Jasiński, prof. Leszek Kołakowski, prof. dr hab. Stanisława Zamkowska, prof. dr hab. Bożena Wyrozumska, prof. dr hab. Wacław Urban, prof. dr hab. Wiesław Wasilewski, prof. dr hab. Ryszard Szczygieł, prof. dr hab. Andrzej Skrzypek, prof. dr hab. Witold Rakowski, prof. dr hab. Kazimierz Ortyński, prof. dr hab. Józef Nita, prof. dr hab. Tomasz Mazur, prof. dr hab. Adam Massalski, prof. dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. dr hab. Andrzej Kowalewicz, prof. dr hab. Waldemar Kowalski i mgr inż. Karol Semik[b].

Uwagi edytuj

  1. Poprzednia siedziba RTN znajdowała się przy ul. Traugutta 44, w budynku III LO im. płk. Dionizego Czachowskiego.
  2. Pełna lista 142 członków znajduje się na oficjalnej stronie towarzystwa.

Przypisy edytuj

  1. Czesław Tadeusz Zwolski, Instytut Naukowo-Społeczny w Radomiu w latach 1945-1948, „Biuletyn Kwartalny RTN”, 13 (z. 3-4), 1975, s. 27-54.
  2. Stanisław Ośko, Działalność Radomskiego Towarzystwa Naukowego w latach 1963-1983. Zarys historyczny, „Biuletyn Kwartalny RTN”, 19 (z. 3-4), 1982.

Bibliografia edytuj

  • Radomskie Towarzystwo Naukowe (1963–1973). Red. Boniecki, Jan. Radom 1973.

Linki zewnętrzne edytuj