Sebastian Piątkowski

polski historyk

Sebastian Piątkowski (ur. 1970[1][2]) – polski historyk, dr. hab nauk historycznych o specjalności historia najnowsza, archiwistyka[3]. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących historii społeczno-gospodarczej centralnych ziem polskich w XIX i XX wieku[1].

ŻyciorysEdytuj

Jest absolwentem II LO im. Marii Konopnickiej w Radomiu[2]. W 1993 r. ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a w 1999 r. uzyskał na tej samej uczelni stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii najnowszej[2][3]. W 2017 r. rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nadała mu stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie historia[3]. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego i administracji rządowej[2].

Pracował w Archiwum Państwowym w Radomiu[3] (m.in. na stanowisku Kierownika Oddziału Informacji, Ewidencji i Udostępniania[2]) oraz w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych[3]. Pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu[3]. Był członkiem Radomskiego Towarzystwa Naukowego (w latach 2001–2007 prezesem), Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział w Pionkach oraz Stowarzyszenia Archiwistów Polskich[2].

Sebastian Piątkowski jest autorem artykułów naukowych. które były publikowane m.in. w „Zeszytach Oświęcimskich”, „Zeszytach Majdanka”, „Kwartalniku Historii Żydów”, „Almanachu Historycznym”[1]. W dorobku ma ponad 300 pozycji, na które składają się książki, artykuły naukowe, edycje źródeł, redakcje naukowe i recenzje oraz prace publicystyczne[2].

PublikacjeEdytuj

Monografie

 • Dni życia, dni śmierci. Ludność żydowska w Radomiu w latach 1918–1950, Warszawa 2006[1][2]
 • Więzienie niemieckie w Radomiu w latach 1939–1945, Lublin 2009[1]
 • Cena poświęcenia. Zbrodnie na Polakach za pomoc udzielaną Żydom w rejonie Ciepielowa, Kraków 2007[1] (wraz z Jackiem A. Młynarczykiem)
 • Radom. Zarys dziejów miasta, Radom 2000[2]
 • Szkoła Elementarna w Janowcu w latach 1809–1914, Janowiec nad Wisłą 2001[2]
 • Samorząd miasta Kozienic w dwudziestoleciu międzywojennym (1919-1939), Kozienice 2002[2]
 • Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu 1425–2002. Monografia historyczna, Zwoleń 2002 (wraz z Andrzejem Szymankiem)[2]
 • Zbiory osób i rodzin z lat 1757–1996 w zasobie Archiwum Państwowego w Radomiu. Przewodnik analityczny, Radom 2005[2]
 • Radom. Historia miasta, Radom 2005[2]

Edycje źródeł

 • Opis miasta Radomia z 1860 roku, Radom 1997 (wraz z Kazimierzem Jaroszkiem)[2]
 • Opisy miasta Iłży z lat 1820 i 1860, Iłża 2001[2]
 • Wizytacja Generalna Kościoła Farnego w Przytyku z 1791 roku, Przytyk-Radom 1998 (wraz z Janem Orzechowskim)[2]
 • Taryfa dymów powiatu radomskiego z 1789 roku, w: Z dziejów administracji w Małopolsce w XVI-XX wieku, pod red. Dariusza Kupisza, Radom 2003, s. 119–141 (wraz z Dariuszem Kupiszem)[2]
 • Stan opieki społecznej wśród Żydów dystryktu radomskiego w świetle sprawozdania American Joint Distribution Comittee z 1941 roku, w: Między Wisłą i Pilicą. Studia i materiały historyczne, pod red. Grzegorza Miernika, T. 4: 2003, s. 115-124[2]

Redakcja naukowa

 • Szkice z dziejów Pionek, t. 2: Miasto i region, Pionki 2001 (wraz z Markiem Wierzbickim)[2]
 • Szkice z dziejów Pionek, t. 3: Dzieje najnowsze, Pionki 2004 (wraz z Markiem Wierzbickim)[2]
 • Kościół katolicki na pograniczu małopolsko-mazowieckim w epoce przedrozbiorowej, Radom 2002 (wraz ze Zdzisławem Pietrzykiem)[2]
 • Kozienice. Monografia miasta, Kozienice 2004[2]
 • Notariat i akta notarialne na ziemiach polskich w XIX–XX wieku, Radom 2004 (wraz z Krzysztofem Skupieńskim)[2]
 • Robotnicy przemysłowi w realiach PRL, Radom–Starachowice 2005[1] (wraz z Grzegorzem Miernikiem)[2]
 • Życie codzienne w PRL (1956–1989), Radom-Starachowice 2006[1] (wraz z Grzegorzem Miernikiem)[2]
 • Między konstytucją Nihil novi a ustawodawstwem nowoczesnej demokracji. Parlamentaryzm polski w XVI–XX wieku. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej odbytej w Radomiu w dniach 12–13 października 2005 roku, Radom 2005 (wraz z Henrykiem Gmiterkiem, Januszem Wroną)[2]
 • Notariat na ziemiach polskich w XIX–XX wieku. Ustawodawstwo – edukacja – piśmiennictwo, Radom 2006 (wraz z Krzysztofem Skupieńskim)[2]
 • Przysucha. Historia miasta od czasów najdawniejszych do 1945 roku, Przysucha 2006[2]
 • Centralny Okręg Przemysłowy. Infrastruktura – produkcja – procesy miastotwórcze. Materiały konferencji naukowej odbytej w Radomiu 19 grudnia 2005 roku, Radom 2005[2]

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d e f g h Sebastian Piątkowski, Młodzież polska w propagandzie prasy gadzinowej dystryktu radomskiego lat 1939–1945, bazhum.muzhp.pl, 2011, s. 45 [dostęp 2019-04-03].
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad Sebastian Piątkowski, rtn [dostęp 2019-04-03].
 3. a b c d e f Sebastian Piątkowski w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).