Radosław Giętkowski

polski prawnik

Radosław Giętkowski (ur. 1978 w Elblągu[1]) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista w zakresie prawa karnego i prawa administracyjnego, w szczególności prawa dyscyplinarnego.

Radosław Giętkowski
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

1978
Elbląg

doktor habilitowany nauk prawnych
Specjalność: prawo administracyjne, prawo karne
Alma Mater

Uniwersytet Gdański

Doktorat

2005 – prawo
Uniwersytet Gdański

Habilitacja

2014 – prawo
Uniwersytet Gdański

profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego

Życiorys Edytuj

W 2002 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (praca magisterska pt. „Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem”)[1]. Tam też w 2005 na podstawie napisanej pod kierunkiem Jarosława Warylewskiego rozprawy pt. „Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym” otrzymał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa. Na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim uzyskał w 2014 na Wydziale Prawa i Administracji UG stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa[2].

W 2005 został adiunktem w Katedrze Prawa Administracyjnego UG[1]. Po habilitacji objął stanowisko profesora nadzwyczajnego UG[2].

W kadencji 2015–2018 pełnił funkcję rzecznika dyscyplinarnego i członka Konwentu Rzeczników przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymując w 2017 za swoją działalność nagrodę ministra II stopnia. W 2019 został powołany na kolejną kadencję na stanowisko rzecznika dyscyplinarnego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego[3]. Od stycznia 2021 jest wiceprzewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2021–2024[4].

Przypisy Edytuj

  1. a b c Radosław Giętkowski. warylewski.com.pl. [dostęp 2018-11-26].
  2. a b Dr hab. Radosław Giętkowski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2018-11-26].
  3. dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG. prawo.ug.edu.pl. [dostęp 2019-08-18].
  4. Skład – Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego [dostęp 2021-01-05].