Rafał Ohme

polski psycholog

Rafał Krzysztof Ohme (ur. 1968 w Lublinie) – polski psycholog, specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu, wykładowca akademicki.

Rafał Ohme
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia

1968
Lublin

Zawód, zajęcie

psycholog, wykładowca akademicki

Narodowość

polska

Alma Mater

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Życiorys Edytuj

W 1992 zdobył tytuł magistra psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie[1]. Następnie w 1994 ukończył indywidualne studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1995–1996 był stypendystą Fulbrighta w Kellogg School of Management[2]. Będąc w Chicago, odbył staż u prof. Davida Messicka [3], z którym badał etyczne aspekty biznesu. W latach 1996–2002 prowadził doświadczenia nad podświadomymi emocjami w laboratorium prof. Roberta Zajonca na Uniwersytecie Stanford. Badania stały się podstawą jego rozprawy habilitacyjnej oraz dalszej działalności biznesowej.

W latach 1992 rozpoczął pracę naukową na UMCS w Lublinie (do 1999), w 1997 – na Uniwersytecie SWPS[4], w 1999 – w Polskiej Akademii Nauk (do 2009). Został wykładowcą Uniwersytetu SWPS (jako profesor nadzwyczajny)[5] oraz Uniwersytetu Renmin w Pekinie i Szkoły Biznesu Uniwersytetu Stellenbosch w Kapsztadzie (jako profesor wizytujący).

W 1997 otrzymał stypendium Fundacji Nauki Polskiej[6]. Dwa lata później został członkiem Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, gdzie uzyskał stopień doktora habilitowanego za pracę Podprogowe informacje mimiczne.

Jest członkiem wiodących stowarzyszeń marketingowych, neuronaukowych i psychologicznych. Od 2012 zasiada w zarządzie Neuromarketing Science and Business Association[7], organizacji zrzeszającej przedstawicieli świata neuronauki i biznesu z ponad 85 państw. Jest również honorowym członkiem Executive Club oraz członkiem Korean Scholars of Marketing Science. Należy także do: Advertising Research Foundation, American Advertising Association, European Advertising Association, Neuro-Psycho-Economics Society oraz American Psychological Society.

Był mówcą podczas międzynarodowych konferencji i seminariów. W 2000 wystąpił z wykładem honorowym podczas EXPO w Hanowerze, a w 2001 na EUROPALIA w Brukseli. W latach 2000, 2001 i 2002 współorganizował ogólnopolskie sympozja naukowe w Jadwisinie, których tematami przewodnimi były automatyzmy, świadomość i intencjonalność w ujęciu interdyscyplinarnym. W 2009 zorganizował w Krakowie konferencję Neuroconnections. Było to spotkanie światowych firm badawczych, domów medialnych, agencji reklamowych i reklamodawców wykorzystujących nowe technologie w badaniach marketingowych, politycznych i medialnych. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele 15 krajów z Ameryki Północnej i Południowej, Azji, Australii i Europy.

Jest założycielem „Neurohm”[8], firmy wykorzystującej analizę reakcji fizjologicznych (m.in. fal mózgowych i czasów reakcji) do marketingu, sprzedaży, HR i PR, a także „FEEL.DO.THINK.” zajmującej się edukacją i szkoleniami z zakresu emocji i komunikacji w zarządzaniu.

Życie prywatne Edytuj

Był żonaty z psycholożką i dziennikarką Małgorzatą Ohme[9]. Mają dwoje dzieci, Jerzego i Klarę[10].

Nagrody i wyróżnienia Edytuj

Jest laureatem prestiżowych nagród – Prezydenta RP w Konkursie Primus Inter Pares, nagrody Premiera RP za najlepszą pracę doktorską, stypendium Fundacji Nauki Polskiej. Jest też finalistą konkursu Przedsiębiorca Roku 2015 Ernst & Young.

Wybrane publikacje Edytuj

 • Ohme, R., Matukin, M. & Boschoff, Ch. (2015). Exploring the link between consumers’ eye-fixation and their sub-conscious responses: towards a better understanding of advertising stimuli processing. Journal of Advertising, Special edition Neuro-Science in Adverting Research
 • Ohme, R. (2015) Nadchodzi zmiana w zarządzaniu. ThinkTank Magazine,
 • Olszanowski, M., Pochwatko, G., Kuklinski, K., Scibor-Rylski, M., Lewinski, P., Ohme, R.K. (2015) Warsaw Set of Emotional Facial Expression Pictures: A validation study of facial display photographs. Frontiers in Psychology[11]
 • Ohme, R. (2011) Biometryczny przełom w marketingu. Jak dzięki wykorzystaniu badań biometrycznych podnosić skuteczność komunikacji marketingowej i budować trwałe, emocjonalne relacje z klientami. Harvard Business Review Polska
 • Matukin, M., & Ohme, R. (2011).  Analiza przebiegu reakcji emocjonalnych w czasie. [w:] D. Doliński, W. Błaszczak (Red.),  Dynamika emocji: Teoria i praktyka (s. 155-178). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ohme, R., Matukin, M. i Pacula-Leśniak B. (2011) Biometric measures for interactive advertising research. Journal of Interactive advertising[12]
 • Ohme, R., Matukin, M. (2010). Neurophysiology Uncovers Secrets Of TV Commercials. Der Markt – Journal für Marketing[13]
 • Ohme, R., Reykowska, D., Wienerc, D., Choromanska, A. (2010) Application of frontal EEG asymmetry to advertising research. Journal of Economical Psychology[14]
 • Ohme, R. (2010). Irracjonalność Homo Sapiens. Kosmos – Problemy nauk biologicznych, 59/1-2, 263-266.
 • Ohme, R. (2009). The unconscious as the third dimension in advertising. American Academy of Advertising Newsletter, 5/4, 1-5.
 • Ohme, R., Reykowska, D., Wiener, D., Choromanska, A. (2009) Analysis of neurophysiological reactions to advertising stimuli via EEG and GSR measures. Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics[15]
 • Jarymowicz, M. i Ohme, R.K. (2003). Czy współczesne technologie badania tego, co nieświadome prowadzą do nowej wiedzy? [w:] R.K. Ohme i M. Jarymowicz (red.), Automatyzmy w regulacji psychicznej. Nowe perspektywy, (s. 7–21). Warszawa: Wydawnictwo IP PAN i SWPS.
 • Ohme, R.K. (2002). Homo Sapiens czy Homo Automaticus? [w:] M. Jarymowicz i R.K. Ohme, Natura Automatyzmów: Dyskusje interdyscyplinarne (s. 87–91). Warszawa: Wydawnictwo IPPAN i SWPS. Ohme, R., (2001) Utajone poznanie społeczne: Nowe perspektywy. Studia Psychologiczne
 • Ohme, R.K. (2001) The implicit conditioning of consumer attitudes: Logo substitution effect, Polish Psychological Bulletin, 32/1, 71–78.
 • Ohme, R.K. (2001) Social Influence in Media: Culture and Antismoking Advertising [w:] W. Wosinska, R.B. Cialdini, D.W. Barrett, J. Reykowski (red.) The Practice of Social Influence in Multiple Cultures (s. 309–324). Mahwah: Lawrence Erlbaum.
 • Ohme, R.K., Pochwatko, G. i Błaszczak, W. (1999). Paradygmat afektywnego poprzedzania: w poszukiwaniu nowej procedury badawczej, Studia Psychologiczne, 37/1, 7–28.
 • Ohme, R., (1999) Utajone poznanie społeczne: Wybrane metody badawcze. Studia Psychologiczne
 • Messick, D. M., Ohme, R. K. (1998) Some ethical aspects of the social psychology of social influence. In Kramer, R. M., Neale, M. A., (Red) Power and influence in organizations 
 • Ohme, R., (1997) Utajony wpływ afektu na przetwarzanie informacji. Studia Psychologiczne
 • Ohme, R.K. (1997). Social Comparison of Misfortune, Polish Psychological Bulletin, 28/2, 189–201.
 • Ohme, R.K. (1997). Świadomość własnego nastroju: Pozytywno-negatywna asymetria zniekształcania, Studia Psychologiczne, 35/1, 81–95.

Książki Edytuj

 • Ohme R.K. (2017) Emo Sapiens. Harmonia Emocji i Rozumu
 • Ohme R.K. (2007-red.) Nieuświadomiony Afekt. Najnowsze odkrycia[16]
 • Ohme R.K. (2003) Podprogowe informacje mimiczne: ujęcie eksperymentalne
 • Ohme R.K. i Jarymowicz M. (2003-red.) Automatyzmy w regulacji psychicznej. Nowe perspektywy
 • Ohme R.K. i Jarymowicz M. (2002-red.) Natura automatyzmów. Dyskusje interdyscyplinarne.
 • Ohme R.K., Jarymowicz M. i Reykowski J. (2001-red.) Automatyzmy w procesach przetwarzania informacji
 • Ohme, R., (2001-red) Implicit Processes in Cognition. Polish Psychological Bulletin

Przypisy Edytuj

 1. Dr hab. Rafał Krzysztof Ohme - Słownik Biograficzny Absolwentów UMCS - Absolwent - Strona główna, www.umcs.pl [dostęp 2016-02-12].
 2. Prof. Rafal Ohme, Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta [dostęp 2016-02-12].
 3. David Messick - Faculty - Kellogg School of Management, www.kellogg.northwestern.edu [dostęp 2016-02-12] [zarchiwizowane z adresu 2016-02-16].
 4. Rafał Sławski, Dr hab. Rafał Krzysztof Ohme, prof. Uniwersytetu SWPS, www.swps.pl [dostęp 2016-02-12].
 5. Dr hab. Rafał Krzysztof Ohme, umcs.pl
 6. Laureaci Start 1997 - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej [dostęp 2016-02-12] (pol.).
 7. NMSBA - Advisory Board, www.nmsba.com [dostęp 2016-02-12] [zarchiwizowane z adresu 2016-02-15].
 8. Team | neurohm, www.neurohm.com [dostęp 2016-02-12] [zarchiwizowane z adresu 2016-02-10].
 9. Małgorzata Ohme już po rozwodzie, www.fakt.pl [dostęp 2020-07-09] (pol.).
 10. Małgorzata Ohme: Psycholog na kozetce - styl.pl, www.styl.pl [dostęp 2020-07-09] (pol.).
 11. Michal Olszanowski i inni, Warsaw set of emotional facial expression pictures: a validation study of facial display photographs, „Emotion Science”, 5, 2015, s. 1516, DOI10.3389/fpsyg.2014.01516, PMID25601846, PMCIDPMC4283518 [dostęp 2016-02-12].
 12. l, Harvard Business Review Polska - zarzšdzanie, przywództwo, Harvard Business Review Polska [dostęp 2016-02-12] [zarchiwizowane z adresu 2015-09-24] (pol.).
 13. Rafal Ohme, Michal Matukin, Tomasz Szczurko, Neurophysiology uncovers secrets of TV commercials, „der markt”, 3-4, 2010, s. 133–142, DOI10.1007/s12642-010-0034-7, ISSN 0025-3863 [dostęp 2016-02-12] (ang.).
 14. Rafal Ohme i inni, Application of frontal EEG asymmetry to advertising research, „Journal of Economic Psychology”, 5, Special Issue on Decision Neuroscience, 2010, s. 785–793, DOI10.1016/j.joep.2010.03.008 [dostęp 2016-02-12].
 15. PsycNET - Option to Buy, psycnet.apa.org [dostęp 2016-02-12].
 16. NIEUŚWIADOMIONY AFEKT, www.gwp.pl [dostęp 2016-02-12] [zarchiwizowane z adresu 2016-03-13].

Linki zewnętrzne Edytuj