Otwórz menu główne

Rakuszanka – po staropolsku Austriaczka (jak podaje Zygmunt Gloger w Encyklopedii staropolskiej, nazwą Rakusy określano w dawnej Polsce Austrię. Porównaj czeskie: Horní RakousyGórna Austria, Dolní RakousyDolna Austria, RakouskoAustria). Przydomek Rakuszanki nadawany często w Polsce habsburskim księżniczkom, które wychodziły za mąż za polskich królów: