Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne – zespół działań specjalistycznych pomocy doraźnej, udzielanych w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego w razie nagłych wypadków i zachorowań.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • Jan Maciejewski (2012). Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
  • Jan Maciejewski (2006). Grupy dyspozycyjne społeczeństwa polskiego. Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN 978-83-229-2710-6, s. 84