Ratownictwo morskie

Ratownictwo morskie – działania podejmowane przez organizacje państwowe lub społeczne w celu niesienia pomocy na morzu. Międzynarodowym znakiem ratownictwa morskiego jest czerwony krzyż maltański na białym tle. Wyróżnia się ratowanie:

  • ludzi – bezpłatne ratowanie życia lub zdrowia pasażerów i załóg jednostek pływających.
  • środowiska – usuwanie rozlewów olejowych i innych substancji niebezpiecznych na morzu.
  • mienia – odpłatne ratowanie statku, ładunku.
Niemiecki statek ratowniczy
Tajfun - polski statek ratowniczy typu SAR-1500

W Polsce ratowaniem ludzi na morzu zajmują się przede wszystkim dwie instytucje państwowe:

Służba SAR w celu prowadzenia akcji ratowniczych ma do dyspozycji statki ratownicze typu SAR 1500, R17 oraz R27. Ponadto brzegowe stacje ratownictwa morskiego wyposażone są w samochody terenowe ciągnące hybrydowe łodzie ratownicze (ang. RIB, rigid-inflatable boat). W celu prowadzenia akcji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu przygotowane są dwa statki – MS "Kapitan Poinc" oraz MS "Czesław 2".

Marynarka Wojenna posiada okręty ratownicze na potrzeby swoich działań oraz dwa typy śmigłowców ratowniczych przystosowanych do pracy na morzu, PZL W-3RM Anakonda oraz Mi-14PS. Dodatkowo Morski Oddział Straży Granicznej wyposażony jest w statki typu SAR 1500, które również mogą być skierowane w rejon akcji ratowniczych na morzu.