Ratownik wodny śródlądowy

Ratownik wodny śródlądowy – dawny zawodowy stopień w ratownictwie wodnym, istniejący do 2012 roku. Ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych od 1 stycznia 2012 wprowadzone zostało tylko jedno uprawnienie – ratownik wodny, zastępując wszystkie istniejące uprawnienia z zakresu ratownictwa wodnego[a][1].

Wymogi formalne do rozpoczęcia kursuEdytuj

 • uczestnik musi mieć ukończony 18. rok życia
 • uczestnik musi posiadać:
  • stopień ratownika WOPR
  • tytuł ratownika w rozumieniu ustawy o PRM lub tytuł: lekarza systemu pielęgniarki systemu, ratownika medycznego
  • ważną kartę identyfikacyjną ratownika WOPR
  • dwa patenty lub uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym
  • udokumentowane odbycie 100 godzin stażu ratownika WOPR, w tym 50 godzin na kąpielisku śródlądowym

Uprawnienia (do 2012 roku)Edytuj

Ratownik wodny śródlądowy mógł:

 • wykonywać czynności ratownika WOPR
 • udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z ustawą o PRM
 • pełnić funkcję kierownika zespołu ratowników na śródlądowych kąpieliskach i obszarach wodnych.

 Aktualne uregulowania prawneEdytuj

Stopień ratownika wodnego śrólądowego znajdował umocowanie prawne w uchwale nr 5/6/09 Prezydium Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 5 grudnia 2009 roku w sprawie stopni ratowników i instruktorów WOPR[2]. Po wejściu w życie w 2012 roku ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych jest tylko jedno obowiązujące uprawnienie – ratownik wodny, które zastąpiło wszystkie dotychczasowe uprawnienia z zakresu ratownictwa wodnego[1]. Jednakże Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zachowało nadal wszystkie dotychczasowe stopnie, które należy traktować jako wewnętrzną hierarchię organizacji (potwierdzenie utrzymania stopni można znaleźć m.in. w uchwale ZG WOPR z dnia 28 marca 2015 r.)[3].

UwagiEdytuj

 1. Jednak w myśl art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych osoby, które uzyskały uprawnienia ratownika z zakresu ratownictwa wodnego na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują swoje uprawnienia.

PrzypisyEdytuj

Zobacz teżEdytuj