Reguła Hamiltona – reguła autorstwa Williama D. Hamiltona związana z koncepcją altruizmu krewniaczego.

"Geny altruizmu" będą się rozpowszechniać, gdy spełniona będzie nierówność:

koszt altruisty < zysk beneficjenta x r
  • r – prawdopodobieństwo posiadania tego samego genu przez dwa osobniki, które mogły go odziedziczyć po przodkach
  • g – odległość pokoleniowa
  • n – liczba najbliższych wspólnych przodków

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj