Rekursja pośrednia

Rekursja pośrednia to taka rekursja, w której jednocześnie jest definiowanych kilka (tzn. więcej niż jeden) obiektów, które nawzajem „z siebie korzystają”.

PrzykładEdytuj

Obliczamy wartości funkcji   i   które są przybliżeniami odpowiednio funkcji sinus i cosinus w sposób następujący:

  • sposób na wyliczanie  
    • jeśli zachodzi warunek:   to za wartość   wstaw  
    • w przeciwnym wypadku za   wstaw wartość wyrażenia  
  • sposób na wyliczanie  
    • jeśli zachodzi warunek:   to za wartość   wstaw 1;
    • w przeciwnym wypadku za   wstaw wartość wyrażenia  

Stała   jest arbitralnie wybraną „małą” liczbą (od jej wielkości zależy dokładność przybliżenia). Zauważmy, że do wyliczenia wartości funkcji   potrzebna jest nam znajomość wartości funkcji   i odwrotnie.