Resublimacja

przemiana fazowa gazu w ciało stałe

Resublimacja, desublimacja[1]przemiana fazowa polegająca na bezpośrednim przechodzeniu substancji z fazy gazowej (pary) w fazę stałą z pominięciem stanu ciekłego. Resublimacja jest procesem odwrotnym do sublimacji[2][3]. W wyniku resublimacji wody (pary wodnej) powstaje szron i śnieg. Resublimacja, w połączeniu z sublimacją lub parowaniem, jest wykorzystywana do oczyszczania lub rozdzielania substancji i otrzymywania ich w postaci krystalicznej (jest to metoda oczyszczania jodu).

Wykres fazowy z oznaczonym zakresem resublimacji (czerwona strzałka); p.p. – punkt potrójny; p.k. – punkt krytyczny

Przypisy edytuj

  1. para [online], Interia - encyklopedia [dostęp 2022-12-10].
  2. Hans-Dieter Barke, Al Hazari, Sileshi Yitbarek, Misconceptions in chemistry. Addressing perceptions in chemical education, Berlin: Springer, 2009, s. 75, ISBN 978-3-540-70989-3, OCLC 656393870.
  3. resublimacja, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2018-12-06].