Revúcka dolina – środkowy odcinek doliny rzeki Revúca na Słowacji – od ujścia potoku Šturec do ujścia potoku Korytnica[1]. Znajduje się w obrębie Wielkiej Fatry, rozdzielając jej główny grzbiet od grupy Zwolenia[2].

Górna część Doliny Rewuckiej

W Dolinie Rewuckiej znajdują się dwie miejscowości: Liptovské Revúce rozłożone na dużej długości wzdłuż koryta rzeki, oraz Liptovská Osada położona w kotlinie przy ujściu Korytnicy do Revúcy. Z doliny wychodzi wiele szlaków turystycznych w masyw Wielkiej Fatry[1].

Posiada kilka bocznych odnóg: Orograficznie lewe to: Zelená dolina, Pilná, Veľká Turecká, Veľká Rakytová, Teplá dolina, Skalné. Orograficznie prawe odnogi to: Veľká Sutecká, Veľký Hričkov, Malý Hričkov[1]. Górna część Doliny Rewuckiej to Suchá dolina[2].

Przypisy edytuj

  1. a b c Niżne Tatry – zachód. Mapa turystyczna 1:50 000. Banská Bystrica: Tatraplan, 2013.
  2. a b Turystyczna i satelitarna mapa Słowacji. [dostęp 2017-02-02].