Rezerwat wodny (symbol W) – rodzaj rezerwatu przyrody, w którym przedmiotem ochrony są wody jezior, rzek, potoków i morza wraz ze zbiorowiskami roślin i gatunkami zwierząt[1].

W 2015 roku istniało w Polsce 45 rezerwatów wodnych o łącznej powierzchni 5046 ha[2].

Przypisy

edytuj
  1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody Dz.U. z 2005 r. nr 60, poz. 533
  2. Maria Florkiewicz i inni, Ochrona środowiska 2016, Halina Sztrantowicz, Dariusz Bochenek, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Regionalnych i Środowiska, 6 grudnia 2016, s. 275, ISSN 0867-3217 (pol. • ang.).