Rocznik

czasopismo ukazujące się raz w roku

Rocznikczasopismo ukazujące się raz w roku.

Okładka rocznika

Roczniki to z reguły czasopisma naukowe objęte systemem obiektywnych recenzji, także literackie publikujące twórczość literacką (poezja, opowiadania, eseje lub fragmenty utworów). Roczniki mają zazwyczaj znacznie większą objętość w porównaniu do miesięczników.

Dawniej bardzo popularne były też cykliczne wydawnictwa rocznikowe w formie kalendarza.