Rodzina (miesięcznik)

Rodzinastarokatolickie pismo wydawane przez Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików, w którym prezentowane są artykuły, reportaże i wiadomości z życia Kościoła Polskokatolickiego w RP. Miesięcznik można nabyć w cenie 2 zł we wszystkich parafiach Kościoła Polskokatolickiego w RP i siedzibach STPK w kraju.

Rodzina
Częstotliwość miesięcznik
Państwo Polska 
Wydawca Instytut Wydawniczy im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Organ prasowy Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików
Rodzaj czasopisma Polskokatolickie
Pierwszy numer 1957
Redaktor naczelny Kolegium Redakcyjne
Średni nakład 1,2 tys. egz.
Format POL
Liczba stron 15
ISSN 0137-8287
Strona internetowa

Obecnie "Rodzinę" redagują 2 osoby, jej druk w ostatnich latach jest deficytowy, ale mimo tego, ten obecnie miesięcznik religijno-społeczny Kościoła w niewielkim nakładzie jest rozprowadzany gratis do wszystkich parafii przez STPK.

Adres redakcjiEdytuj

Rodzina – miesięcznik katolicki ul. Czardasza 18, 02-169 Warszawa tel.: 0-22-868-32-47

Zobacz teżEdytuj