Rok pod względem oświaty, przemysłu i wypadków czasowych

Rok pod względem oświaty, przemysłu i wypadków czasowychmiesięcznik (początkowo dwumiesięcznik) popularnonaukowy, ukazujący się w Poznaniu w latach 1843–1846.

Rok pod względem oświaty, przemysłu i wypadków czasowych
Ilustracja
Recenzja Fryderyka Engelsa w numerze z 1846
Częstotliwość

miesięcznik

Państwo

 Królestwo Prus

Pierwszy numer

1843

Ostatni numer

1846

Redaktor naczelny

Jędrzej Moraczewski

Czasopismo było organem obozu demokratycznego, założycielami tytułu byli Jędrzej Moraczewski i Karol Libelt (ten pierwszy został jego redaktorem naczelnym), a wydawcą Napoleon Kamieński. Na łamach pisma publikowano teksty literackie, polityczne, społeczne, ekonomiczne, przyrodnicze, a także rozprawy filozoficzne, a miejsce udostępniano zarówno radykałom społecznym (np. Edward Dembowski), jak i osobom o poglądach konserwatywnych (np. August Cieszkowski). W Roku... ukazała się pierwsza w dziejach piśmiennictwa polskiego recenzja tekstu marksistowskiego (anonimowy redaktor recenzował O położeniu klasy robotniczej w Anglii pióra Fryderyka Engelsa). Karol Libelt opublikował tu swoje rozprawy O miłości ojczyzny i O odwadze cywilnej. Publikowali tu też Seweryn Goszczyński, Bronisław Ferdynand Trentowski, Wojciech Cybulski i Jan Rymarkiewicz[1]. Czasopismo upadło w 1846, po fali aresztowań, która spadła na polskich działaczy konspiracyjnych (powstanie wielkopolskie (1846))[2].

Linki zewnętrzne

edytuj
  • WBC - dostęp 5.2.2015

Przypisy

edytuj
  1. red. Jerzy Topolski, Dzieje Poznania, tom 2, PWN, Warszawa-Poznań, 1994, s.594, ISBN 83-01-08194-5
  2. Zygmunt Boras, Lech Trzeciakowski, W dawnym Poznaniu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 1971, s.270-271