Rokada

droga
Dawna droga rokadowa Twierdzy Toruń (w sąsiedztwie Fortu VII), obecnie trakt pieszy i droga rowerowa

Rokada, droga rokadowadroga przebiegająca prostopadle do kierunku działania wojsk, a równolegle lub skośnie do linii frontu. Wykorzystywana jest do przegrupowań wojsk oraz manewru sił i środków, zwłaszcza II rzutów i odwodów, artylerii i środków zaopatrzenia logistycznego. W zależności od szczebla utrzymującego drogę rozróżnia się rokady brygadowe, dywizyjne i korpuśne. Wiele z nich jest używana do dzisiaj, jako lokalne ulice. Dla przykładu drogami rokadowymi Twierdzy Kraków były dzisiejsze ulice Jacka Malczewskiego i Bardosa, a Twierdzy Toruń – dzisiejsze ulice Polna, Szosa Okrężna i Okólna.