Rotuły Mikołaja Kochanowskiego do synów swych – zbiór poezji Mikołaja Kochanowskiego, wydany pośmiertnie w Krakowie w 1585.

Rotuły Mikołaja Kochanowskiego do synów swych
Autor

Mikołaj Kochanowski

Typ utworu

zbiór poezji

Wydanie oryginalne
Miejsce wydania

Kraków

Język

polski

Data wydania

1585

Rotuły, czyli małe elegie, zainspirowane były Moraliami Plutarcha, które Kochanowskie przetłumaczył. Stanowią rodzaj filozoficznego testamentu pozostawionego synom. Tomik zawiera także trzy krótkie cykle opowieści pod wspólnym tytułem Pod obrazy konterfektu żywota ludzkiego. Zbiór wydała po śmierci Kochanowskiego jego żona Katarzyna Tymińska z Jasieńca.

Utwory przeniknięte są purytańską surowością, ascetycznym kultem cnoty, rozumianej jako wewnętrzne doskonalenie się, wyobcowanie ze świata i przystosowywanie własnych ambicji do naturalnych konieczności. Podejście Kochanowskiego odbiegało od renesansowego rozumienia cnoty jako rozsądku i umiaru. Skrajna postawa bliższa była rodzącym się koncepcjom barokowym.

BibliografiaEdytuj

  • Czesław Hernas: Barok. Wyd. VIII - 2 dodruk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 93-95, seria: Wielka Historia Literatury Polskiej. ISBN 978-83-01-13846-2.

Linki zewnętrzneEdytuj