Rozkład warunkowy

Rozkład warunkowy dwuwymiarowej zmiennej losowej przedstawia się wzorem: