Rozkaz bojowy – wytyczne dowódcy, zazwyczaj formalne, wydane podległym dowódcom, w celu skoordynowanego przeprowadzenia operacji[1].

Wydawany jest zazwyczaj w formie pisemnej, graficznej lub w formie ustnej (na niższych szczeblach dowodzenia drużyna, pluton). Do zasadniczego rozkazu są wydawane załączniki, które precyzują poszczególne elementy planowania działań bojowych.

Istnieje również forma skrócona: rozkaz częściowy – wydawany w razie potrzeby, eliminujący konieczność powtarzania informacji zawartych w podstawowym rozkazie operacyjnym (bojowym); może być wydawany częściami.

Układ rozkazu edytuj

Rozkazy bojowe są redagowane według poniższego schematu:

 1. Sytuacja
  • przedstawienie sił przeciwnika
  • określenie sił własnych
   • zadanie pododdziału wyższego szczebla
   • zadania sąsiadów
   • wsparcie dla sił
  • zmiany w hierarchii i podporządkowaniu poszczególnych sił
 2. Zadanie
 3. Realizacja
  • zamiar działania
  • zadania dla poszczególnych pododdziałów
  • wytyczne koordynujące
 4. Zabezpieczenie logistyczne
 5. Dowodzenie i łączność
  • dowództwo
  • stosowane sygnały

Przykładowy rozkaz edytuj

Rozkaz bojowy dowódcy 1 kz do obrony

1. SYTUACJA


Siły przeciwnika

Należy liczyć się z próbą uchwycenia NOWIN uderzeniem z marszu prawdopodobnie z kierunku: TRAMPY, SERÓW. Uderzenie mogą wspierać śmigłowce bojowe.

Siły własne

 • zadanie pododdziału wyższego szczebla:
1 bz z kcz otrzymał zadanie bronić południowego skraju miejscowości NOWINY i nie dopuścić przeciwnika do opanowania dworca kolejowego.
 • zadania sąsiadów:
Na lewo – podejść do miejscowości z kierunku północno-wschodniego broni 4 kz. Na prawo sąsiadów brak
1 kwsp ze stanowisk ogniowych w rejonie ul. TANOWEJ jest w gotowości do wykonania ogni zaporowych na sygnał: LIPA- na drodze polnej wychodzącej z lasu w kierunku ul. TANOWEJ, DĄB – na skraju lasu na przedłużeniu ul. RAKOWEJ, ŚWIERK – skraj lasu za cmentarzem
 • zmiany w podporządkowaniu:
Na okres wykonania zadania do 1kz został podporządkowany 1 plcz z pełną jednostką ognia do armaty i broni pokładowej

2. ZADANIE


 • 1 kz z plcz otrzymała zadanie – bronić punktu oporu: TANOWA, cmentarz, z tyłu wył. JAROWA. Zamykając ul. TANOWĄ, RAKOWĄ, CAROWĄ z kierunku południowego nie dopuścić do wdarcia się przeciwnika do miejscowości od strony południowej
 • Pas ognia: budynek Nr 3 przy ul. TANOWEJ – wzg. z drzewami; budynek Nr 2 przy

ul. CAROWEJ – wzdłuż ul. JAROWEJ

3. SPOSÓB WYKONANIA ZADANIA


Zamiar działania Zamierzam:

 • Ogniem kwsp, czołgów i BWP zamknąć drogi wychodzące z lasu od strony południowej i utrudnić przeciwnikowi podejście do skraju miejscowości.
 • manewr na polu walki:
  • Podchodzącą piechotę niszczyć ogniem broni pokładowej i strzeleckiej nie dopuszczając do wyjścia jej na fałdę terenową. W wypadku przekroczenia fałdy terenowej niszczyć ją ogniem wszystkich środków ogniowych oraz granatami ręcznymi.
  • W wypadku włamania i opanowania skrajnych budynków, izolować ogniem i granatami rejon włamania, a kontratakiem odwodu odtworzyć poprzednie położenie. Na drogach w lesie zorganizować dwie zasadzki czołgowe do zwalczania elementów rozpoznawczych i ubezpieczeń bojowych przeciwnika
 • wsparcie ogniowe
  • 1 kwsp wykonuje trzy ześrodkowania ognia według decyzji dowódcy 1 plutonu

Zadania dla podległych pododdziałów

 • 1plz (bez drużyny) – bronić punktu oporu: budynek nr 3, 2, 6 przy ulicy TANOWEJ. Nie dopuścić do przerwania się przeciwnika w kierunku: skraj lasu, ul. TANOWA. Prawe skrzydło osłonić ogniem BWP. Na podejściach do miejscowości ustawić grupy min w rejonie ..... . Przed budynkami ustawić zapory mało widoczne i płot kolczasty w rejonie ..... . Pas ognia: na lewo ......, na prawo ..... Ześrodkowanie ognia plutonu: wylot drogi z lasu
 • 2 plz i 3 plz ( podobnie jak 1 plz)
 • plcz – zorganizować zasadzki czołgowe na drogach leśnych w rejonie.......

Po wycofaniu zająć SO na ul. BUKOWEJ przy budynkach nr 6, 7, 8. Niszczyć środki opancerzone przeciwnika od rubieży lasu. Zapasowe pozycje ogniowe (ZPO) przy ul. JAROWEJ. Być w gotowości do wykonania kontrataku wspólnie z odwodem kompanii

 • ODWÓD (trzecie drz 1 i 2 plz) – zająć budynek nr 13 przy ul. RAKOWEJ. Być w gotowości do wykonania kontrataku w kierunku: ........., lub zajęcia pozycji ogniowej:.......

Wytyczne koordynujące

 • 2 plz broni punktu oporu w punkcie ciężkości kompanii. Godzina 12.00 – kierunek północny. Ostateczna rubież do której możemy się cofnąć – ulica JAROWA. Gotowość systemu ognia – 10.00. Gotowość obrony – 13.00

4. ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE


Na wykonanie zadania przydzielam:

0,7 jednostki ognia do broni strzeleckiej, pokładowej i armat BWP
F-1 – po trzy na żołnierza
Miny ppanc – po 20 na pluton
RGD -2 – 10 kpl. na pluton,
zapór małowidocznych – po 4 na pluton
drut kolczasty – po 100m na pluton
Kompanijny punkt zaopatrywania – w budynku nr 12 przy ul. RAKOWEJ.
Kompanijny punkt opatrunkowy – w budynku nr 12 przy ul. TANOWEJ. Rannych i chorych ewakuować własnymi siłami

5. DOWODZENIE I ŁĄCZNOŚĆ


Dowodzenie

 • Moje miejsce w budynku nr 10 przy ul. RAKOWEJ, zastępca – dowódca 2plz

Sygnały, kryptonimy i częstotliwość jak dotychczas

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. AAP-6 Słownik terminów i definicji NATO. Agencja Standaryzacyjna NATO. s. 291. [dostęp 2019-03-06].

Bibliografia edytuj