Ruch jednostajnie zmienny

Ruch jednostajnie zmiennyruch prostoliniowy, w którym wartość przyspieszenia jest stała, czyli:

Jest to ogólny przypadek ruchu jednostajnie przyspieszonego i opóźnionego

W ruchu jednostajnie przyspieszonym szybkość wzrasta w każdej jednostce czasu o taką samą wartość, czyli liniowo. Obliczając pole pod wykresem sporządzonym dla rozważanego przypadku ruchu, obliczamy drogę przebytą przez ciało tym ruchem. Jeżeli początkowe równe jest zeru, to obliczamy pole trójkąta. Jeżeli początkowe nie jest równe zeru, obliczamy pole trapezu.

DefinicjeEdytuj

Przemieszczenie

 

Jest to wielkość wektorowa. Znak przemieszczenia świadczy o tym, w którą stronę osi   przesunęło się ciało.

Prędkość średnia Jeśli ciało w czasie   przesunęło się o   to:

 

Znak tej wielkości wskazuje średni kierunek ruchu (jest to wielkość wektorowa). Jej wartość nie zależy od drogi, ale od przemieszczenia (więc od położenia początkowego i końcowego). Na wykresie   jest ona równa nachyleniu prostej przechodzącej przez punkty na krzywej odpowiadającej początkowi i końcowi przedziału czasu.

Średnia wartość bezwzględna prędkości

Podobna do prędkości średniej, ale zależy od drogi:

 

Prędkość chwilowa (czyli po prostu prędkość)

 

Odpowiada ona nachyleniu wykresu   w danym momencie czasu. Jest to wielkość wektorowa.

Przyspieszenie średnie

 

Przyspieszenie chwilowe (czyli po prostu przyspieszenie)

 

Na wykresie jest to nachylenie wykresu   w danym momencie czasu. Jest to wielkość wektorowa.

RównaniaEdytuj

Równania te są spełnione, tylko gdy badane ciało porusza się ze stałym przyspieszeniem