Ruch zmienny po okręgu

Ruch zmienny po okręguruch po torze o kształcie okręgu ze zmienną wartością prędkości. W zależności od charakteru tej zmiany, można wyróżnić:

  • ruch jednostajnie zmienny po okręgu (wartość przyspieszenia kątowego jest stała),
  • ruch niejednostajnie zmienny po okręgu – wartość przyspieszenia kątowego opisana jest funkcją w czasie.

Ruch jednostajnie zmienny

edytuj

Zależność prędkości od czasu w ruchu jednostajnie zmiennym po okręgu wyrażają wzory:

  • w przypadku znajomości początkowej i końcowej prędkości kątowej:
 
  • w przypadku znajomości początkowej prędkości kątowej i przyspieszenia kątowego:
 

gdzie:

  – kąt zakreślony w czasie  
  – początkowa prędkość kątowa,
  – prędkość kątowa po upływie czasu  
  – przyspieszenie kątowe,
  – czas trwania ruchu.

Ruch niejednostajnie zmienny

edytuj

W ruchu niejednostajnie zmiennym po okręgu, niezbędne do dalszych obliczeń jest funkcja zmiany drogi, prędkości lub przyspieszenia w czasie.

Droga kątowa (kąt obrotu) jest równy całce czasowej prędkości kątowej:

 

Dysponując zależnością drogi kątowej w funkcji czasu, można wyliczyć chwilową prędkość kątową:

 

Chwilowe przyspieszenie kątowe jest pochodną funkcji   lub jako druga pochodna czasowa drogi kątowej  

 

Parametry liniowe punktu na okręgu

edytuj

Parametry liniowe dla ruchu obrotowego mogą być wyliczone z następujących zależności: Droga przebyta przez punkt materialny wzdłuż łuku okręgu:

 

prędkość liniowa punktu na okręgu:

 

przyspieszenie punktu na okręgu:

 

gdzie:   – promień okręgu.

Zobacz też

edytuj