Rudżamon

Rudżamon lub Amonrudżfaraon, władca starożytnego Egiptu, z XXIII dynastii libijskiej, z czasów Trzeciego Okresu Przejściowego. Panował w latach 755-735 p.n.e. Był synem Osorkona III i królowej Tentsai, młodszym bratem swego poprzednika – Takelota III. Córka Rudżamona i królowej Tadiamon – Nesiterpauta wyszła za mąż za władcę Herakleopolis – Pefczauauibasteta. Fragmenty bloków kamiennych z ich imionami odnaleziono w Medinet Habu, co może świadczyć o pracach budowlanych, dokonanych tam z polecenia Rudżamona.

Rudżamon
"
Władca starożytnego Egiptu
Okres

od 755 p.n.e.
do 735 p.n.e.

Dane biograficzne
Dynastia

XXIII dynastia

Ojciec

Osorkon III

Matka

Tentsai

Żona

Tadiamon

Dzieci

Nesiterpauta

Waza z nomen i prenomen Rudżamona – Muzeum w Luwrze.

W różnych częściach Egiptu władzę sprawowali:

Zarys genealogii XXII i XXIII dynastii.

Jak wyglądał podział władzy w Egipcie w Trzecim Okresie Przejściowym

Osobny artykuł: Trzeci Okres Przejściowy.

.

BibliografiaEdytuj