Szeszonk V

Szeszonk Vfaraon, władca starożytnego Egiptu z XXII dynastii libijskiej, prawdopodobnie panował w latach 774–736 p.n.e.

Szeszonk V
ilustracja
Władca starożytnego Egiptu
Okres

od 774 p.n.e.
do 736 p.n.e.

Dane biograficzne
Dynastia

XXII dynastia

Ojciec

Pimaj

Żona

Tadibastet II

Dzieci

Osorkon IV

Ośrodkiem jego władzy było Tanis. Był synem Pimaja. Mówi o tym stela roku 11. jego panowania, z Serapeum w Sakkarze. W czasie jego panowania odbyły się dwa pogrzeby świętych byków Apisów; jeden w 11 roku, drugi w 37. roku. Szeszonk V panował prawdopodobnie 38 lat. Prawdopodobnie to jego 38 rok panowania wspomina stela z Buto, wystawiona przez Tefnachta, władcę Sais. Tekst mówi: „38. rok panowania Jego Wysokości, Króla Górnego i Dolnego Egiptu, Pana Obu Krajów,.......,Syna Re,........”. Wraz ze śmiercią Szeszonka V nastąpił dalszy podział Delty na niewielkie księstwa i strefy wpływów. Szczególnie wzrosło znaczenie władcy Sais – Tefnachta. Być może to Tefnacht zdetronizował Szeszonka, lub, według innych ocen, dokonał tego Osorkon III. W czasie panowania Szeszonka w Tebach władzę wielkiego kapłana Amona sprawował Takelot, a w Memfis władzę kapłana w świątyni Ptaha sprawował Harsiese.

W różnych częściach Egiptu władzę sprawowali:

Zarys genealogii XXII i XXIII dynastii.

Jak wyglądał podział władzy w Egipcie w Trzecim Okresie Przejściowym

Osobny artykuł: Trzeci Okres Przejściowy.

.