Rule model

The rule model – ujęcie precedensu sądowego sprowadzające jego istotę do postaci ogólnej reguły (normy o generalno-abstrakcyjnym charakterze), jaką określa się mianem ratio decidendi lub tezą wyroku. Reguła ta może znajdować się w treści sądowego uzasadnienia, może też być wywnioskowana z opisu stanu faktycznego, jaki miał miejsce w precedensowej sprawie i sposobu rozstrzygnięcia tej sprawy[1].

The rule model występuje głównie w Wielkiej Brytanii, rzadziej w Stanach Zjednoczonych. Ponadto jest typowym ujęciem sądowego precedensu w systemach prawa kontynentalnego. W Polsce ogólne reguły do jakich sprowadza się istotę precedensu sądowego nazywa się tezami wyroku.

Zobacz teżEdytuj

model z analogii

PrzypisyEdytuj

  1. Zob. Maciej Koszowski, Rozumowanie per analogiam w prawie precedensowym: dwa ujęcia analogii, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio G IUS", nr 2/2014, s. 62-65.

BibliografiaEdytuj

  • Maciej Koszowski: Anglosaska doktryna precedensu: Porównanie z polską praktyką orzeczniczą. Warszawa: Warszawska Firma Wydawnicza, 2009. ISBN 978-83-61748-04-5..
  • Maciej Koszowski, Rozumowanie per analogiam w prawie precedensowym: dwa ujęcia analogii, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio G IUS", nr 2/2014, s. 61-87.

Linki zewnętrzneEdytuj