Rytmika miarowa

Rytmika miarowa odznacza się jednostajnością i podkreśleniem/zaznaczeniem miar taktu.

Rytmika miarowa występuje np. w najprostszych utworach lub dyktandach muzycznych w szkołach muzycznych. Podkreślenie miar taktu zależy od wyznaczonego w utworze muzycznym metrum.

Zobacz teżEdytuj