Ryzyko finansowe – rodzaj ryzyka, związane ze strukturą kapitałową kredytobiorcy[1]. Jeżeli podmiot gospodarczy finansuje swój majątek kapitałami obcymi, to istnieje ryzyko, że odsetki będą na tyle wysokie, że znajdzie się on w trudnej sytuacji ekonomicznej i nie będzie on w stanie dokonać spłaty kredytu lub wykupu obligacji[2]. Ryzyko to jest tym wyższe, im wyższy jest udział kapitałów obcych w strukturze kapitałów kredytobiorcy[3] oraz im wyższe są koszty jego pozyskania. Ryzyko finansowe przenosi się na wierzycieli danego podmiotu, np. bank kredytujący jego działalność lub inwestorów, którzy nabyli jego obligacje.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Bień 1999 ↓, s. 18.
  2. Bień 1999 ↓, s. 18-19.
  3. Bień 1999 ↓, s. 19.

Bibliografia edytuj

  • M. Iwanicz-Drozdowska, A. Nowak: Ryzyko bankowe. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2002. ISBN 83-7378-002-5.
  • Witold Bień: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wyd. 4. Warszawa: Difin, 1999, s. 18. ISBN 83-87173-30-4. (pol.).