Ryzyko niewypłacalności

Ryzyko niewypłacalności (ang. solvency risk) – ryzyko poniesienia straty na skutek upadłości emitenta aktywów finansowych lub niewypłacalności kontrahenta[1]. Ryzyko niewypłacalności jest częścią ryzyka finansowego. Wiąże się z pojęciem niewypłacalności, czyli trwałej niezdolności do regulowania wszelkich zobowiązań (długu) bez względu na jego termin wymagalności.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. 2011/817/UE: Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 września 2011 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2011/14). (CELEX: 32011O0014).