Rząd Albanii – jeden z elementów władzy wykonawczej w Albanii. Składa się z prezesa Rady Ministrów, zastępcy prezesa Rady Ministrów i ministrów. Na mocy art. 95 ust. 2 Konstytucji uchwalonej w 1998 r., Rada Ministrów ma przyznane kompetencje domniemane, tzn. przysługują jej te wszystkie kompetencje, które nie zostały zastrzeżone dla innych organów państwowych lub samorządowych.

Albania
Godło Albanii
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Albanii

Wikiprojekt Polityka

Premiera powołuje prezydent na wniosek partii lub koalicji posiadającej najwięcej miejsc w Zgromadzeniu. Ministrowie powoływani są także przez prezydenta, ale na wniosek premiera.

Premier musi zgłosić Zgromadzeniu projekt budżetu. Jeśli Zgromadzenie nie uchwali budżetu do początku następnego roku finansowego, wtedy Rada Ministrów realizuje każdego miesiąca 1/12 budżetu roku poprzedniego, do czasu aż nowy budżet nie zostanie przyjęty.

Rząd odpowiada politycznie przed parlamentem, który może mu wyrazić wotum nieufności.

lista resortów edytuj

 • ministerstwo gospodarki, handlu i energii
 • ministerstwo innowacji, informacji i technologii komunikacyjnej
 • ministerstwo zdrowia
 • ministerstwo spraw wewnętrznych
 • ministerstwo obrony
 • ministerstwo integracji europejskiej
 • ministerstwo finansów
 • ministerstwo spraw zagranicznych
 • ministerstwo sprawiedliwości
 • ministerstwo robót publicznych, transportu i telekomunikacji
 • ministerstwo edukacji i nauki
 • ministerstwo pracy, polityki społecznej i równych szans
 • ministerstwo rolnictwa i spraw konsumenckich
 • ministerstwo turystyki, kultury, młodzieży i sportu
 • ministerstwo środowiska, leśnictwa i gospodarki wodnej

Rządy Księstwa albańskiego(1912-1920) edytuj

Rządy Albanii (1920-1925) edytuj

Rządy I Republiki Albanii (1925-1928) edytuj

Rządy Królestwa Albanii (1928-1943) edytuj

Rządy (1943-1944) edytuj

Rządy Socjalistycznej republiki Albanii(1944-1991) edytuj

Rządy II Republiki Albanii(1991-) edytuj

Linki zewnętrzne edytuj