Rząd Johanna Rechberga

Rząd Johanna Rechberga (zwany również rządem Rechberga-Gołuchowskiego) – rząd, rządzący Cesarstwem Austriackim od 22 sierpnia 1859 do 1861.

Premierem rządu był Johann Bernard von Rechberg. Jego rząd zakończył erę neoabsolutyzmu i rozpoczął reformy państwa austriackiego. 5 marca 1860 cesarz Franciszek Józef I wznowił utworzoną w 1849 Radę Państwa, i zapowiedział przeprowadzenie reform. 20 października 1860 ogłoszono Dyplom październikowy.

Ministrem spraw wewnętrznych w tym rządzie był Agenor Romuald Gołuchowski.

BibliografiaEdytuj

  • Waldemar Łazuga, Rządy polskie w Austrii. Gabinet Kazimierza hr. Badeniego 1895-1897, Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 1991, ISBN 83-232-0214-1, OCLC 830073197.