Rząd Malty – zgodnie z konstytucją Malty rząd sprawuje władzę wykonawczą. Na czele stoi premier mianowany przez prezydenta na okres 5 lat.

Malta jest republiką parlamentarną. Władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament. Pomimo że zgodnie z konstytucją głową państwa jest Prezydent, władzę wykonawczą sprawuje premier i jego gabinet. Mianuje go Prezydent na pięcioletnią kadencję. Jest nim zawsze lider partii większościowej lub koalicji większościowej w parlamencie. Na wniosek Prezesa Rady Ministrów prezydent mianuje ministrów. Są oni wybierani spośród członków Izby Reprezentantów[1].

Skład edytuj

Rząd Malty składa się z ministrów i sekretarzy parlamentarnych[2]. Ich liczba zależy od premiera rządu[3]:

 • Ministerstwo gospodarki, inwestycji i małych przedsiębiorstw
 • Ministerstwo edukacji i zatrudnienia
 • Ministerstwo energii i gospodarki wodnej - rozwój alternatywnych źródeł energii, polityka energetyczna, polityka wodna, usługi energetyczne i wodne
 • Ministerstwo spraw europejskich i równości
 • Ministerstwo finansów
 • Ministerstwo turystyki
 • Ministerstwo spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa narodowego
 • Ministerstwo sprawiedliwości, kultury i samorządów lokalnych
 • Ministerstwo środowiska, zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu
 • Ministerstwo spraw zagranicznych i promocji handlu
 • Ministerstwo transportu, infrastruktury i projektów kapitałowych
 • Ministerstwo ds. Gozo
 • Ministerstwo ds. rodziny, praw dziecka i solidarności społecznej

Kodeks etyki edytuj

Od 1994 roku Ministrów i sekretarzy parlamentarnych obowiązuje Kodeks etyki[4]. Powstał on ponieważ ministrowie powinni działać i postępować zgodnie z najwyższymi standardami zarówno w życiu osobistym, jak podczas wykonywania swoich konstytucyjnych obowiązków[4]. Obecnie obowiązuje wersja zmieniona w 2015 roku[4].

Przypisy edytuj

 1. What Type Of Government Does Malta Have?, „WorldAtlas” [dostęp 2018-06-06] (ang.).
 2. Malta Country: Strategic Information and Developments. books.google.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-06-12)]. Int'l Business Publications, 2012 s. 43 [Dostęp 2018-05-09]
 3. Gov.mt [online], www.gov.mt [dostęp 2018-06-06] (ang.).
 4. a b c Ministri, Segretarji Parlamentari u Assistenti Parlamentari, „Parlament ta' Malta”, 23 maja 2014 [dostęp 2018-06-09] [zarchiwizowane z adresu 2018-06-12] (malt.).