Rzeka anastomozująca

Rzeka anastomozująca - rzeka płynąca równocześnie wieloma korytami, o stałym przebiegu. Koryta, rozdzielone są wyspami porośniętymi trwałą roślinnością, tworząc rozgałęziającą się i łączącą sieć. W odróżnieniu od rzeki warkoczowej (za której podtyp jest niekiedy uważana), koryta rzeki anastomozującej charakteryzują się dość znacznym współczynnikiem krętości (rozumianym jako stosunek długości koryta do odległości między jego początkiem a końcem). Przyjmuje się, że rzekę płynącą wieloma korytami określamy jako anastomozującą, jeśli współczynnik krętości każdego z koryt jest większy od 1,05[1].

Rzeki anastomozujące są typowe dla obszarów nizinnych, zazwyczaj tektonicznie obniżanych. Przykładami takich rzek są Amazonka ze swoimi dopływami, Kongo czy Narew.

PrzypisyEdytuj