Sąd Kartelowy

Sąd Kartelowy – powołany ustawą o kartelach z 28 marca 1933, działał przy Sądzie Najwyższym. Orzekał, na wniosek ministra Przemysłu i Handlu w sprawach, w których istniało podejrzenie zagrożenia dobra publicznego, spowodowane działalnością monopolistyczną spółek. Szczególną uwagę zwracano na regulacje dotyczące produkcji i zbytu lub ograniczania wymiany w oparciu o Rejestr Kartelowy. W szczególnych przypadkach miał moc rozwiązywania umów kartelowych niekorzystnych dla interesów państwa. Jego znaczenie zmalało po 27 listopada 1935, kiedy uprawnienia Sądu Kartelowego przejął minister Przemysłu i Handlu.