Sąd opiekuńczysąd w znaczeniu funkcjonalno–proceduralnym. Nie stanowi zatem elementu struktury sądownictwa. Z reguły funkcję sądu opiekuńczego pełni sąd rejonowy.

Właściwym miejscowo sądem jest sąd, w którego rejonie zamieszkuje osoba, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku takiego miejsca – sąd miejsca jej pobytu, gdyby także to nie było znane – sąd ostatniego miejsca zamieszkania. W pozostałych przypadkach właściwy jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy. Sąd opiekuńczy rozstrzyga w sprawach:

Zobacz też

edytuj