Sadzenie – czynność agrotechniczna w sadownictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, polegająca na umieszczaniu sadzonek drzew, krzewów lub roślin w ziemi na obszarze przeznaczonym pod sad, plantację, park, zalesienie lub odnowienie lasu. Sadzonki przeznaczone do sadzenia są wcześniej wyjęte z gleby w szkółce lub z samosiewu.

Sadzenie sadzonek z bryłką

Sposoby sadzenia

edytuj
 • ręcznie przy użyciu: motyki, szpadla, kostura sadzarskiego, dołownika itp. narzędzi
 • mechanicznie przy użyciu sadzarek
 • mechaniczno-ręczne

Rodzaje sadzenia[1]

edytuj
 • sadzenie kątowe
 • sadzenie pod darń
 • sadzenie pod motykę
 • sadzenie sadzonek z kontenera
 • sadzenie świdrem
 • sadzenie w bruzdach[2]
 • sadzenie w dołki
 • sadzenie w jamkę
 • sadzenie w jamkę z kopczykiem
 • sadzenie w szparę
 • sadzenie z bryłką

Przypisy

edytuj

Bibliografia

edytuj
 • Alojzy Czynczyk, Sadownictwo i szkółkarstwo, Warszawa 1985; wyd. PWRiL; ISBN 83-09-00437-0
 • R. Andrzejewski, Mała encyklopedia leśna; Wyd. PWN; Warszawa 1991. ISBN 83-01-08938-5
 • A. Jaworski; Hodowla lasu; Tom I. Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów: Wydawca: PWRiL; Warszawa 2011; ISBN 978-83-09-01075-3