Salatínsky potok (dopływ Ľupčianki)

Salatínsky potok – potok, lewy dopływ potoku Ľupčianka na Słowacji. Jego zlewnia znajduje się w Dolinie Lupczańskiej (Ľupčianska dolina) w Niżnych Tatrach. Wypływa pod północno-wschodnimi stokami Salatína i spływa w kierunku północno-wschodnim głęboką doliną, początkowo w kierunku północnym, potem północno-wschodnim. Lewe zbocza tej doliny tworzy grzbiet Salatína ze szczytami Malý Salatín i Sliačska Magura, prawe Salatínka ze szczytem Šlosiar[1].

Jest to ciek wodny IV rzędu o długości 3,7 km. Dawniej miał nazwę Salatinka lub Salatínka[2]. Uchodzi do Ľupčianki na wysokości około 670 m, tuż przed miejscem, w którym tworzy ona przełom między szczytami Šliacska Magura i Predná Magura[3].

Cała zlewnia potoku znajduje się w granicach Parku Narodowego Niżne Tatry i obejmuje tereny porośnięte lasem, oraz skaliste, wapienne stoki Salatína porośnięte bogatą roślinnością wapieniolubną i kosodrzewiną. Górna część lewych zboczy doliny podlega jeszcze bardziej ścisłej ochronie – znajduje się w granicach ścisłego rezerwatu przyrody Salatín[4][3].

Przypisy

edytuj
  1. Niżne Tatry – zachód. Mapa turystyczna 1:50 000. Banská Bystrica: Tatraplan, 2013.
  2. Jaromír Krško: Hydronymia horného povodia Váhu (od povodia Rajčanky po prameṅ Váhu). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Fakulta humanitných vied, 2011. ISBN 978-80-557-0325-1.
  3. a b Turystyczna i satelitarna mapa Słowacji. [dostęp 2017-01-03].
  4. Ján Lacika: Niżne Tatry. Bratislava: Dajama, 2001. ISBN 80-88975-33-6.