Salwia

imię żeńskie

Salwiaimię żeńskie pochodzenia łacińskiego; żeński odpowiednik imienia Salwiusz. Wśród patronów - św. Salwiusz albijski.

Salwia imieniny obchodzi 26 czerwca, 28 października.