Samuel Puciata

Samuel Puciata herbu Kołodyn (zm. w 1663 roku) – marszałek brasławski w latach 1651-1663/1664, podstoli starodubowski w 1650 roku, marszałek dworu Bogusława Radziwiłła od 1629 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Marek Miłuński, Zarząd dóbr Bogusława Radziwiłła w latach 1636-1669, w: Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwiłłów (XVI­–XVIII w.). Seria Fasciculi Historici Novi, Tom IX,Warszawa 2009, s. 276.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, T. I, Województwo Wileńskie XIV-XVIII wiek, pod red. Andrzeja Rachuby, Warszawa 2004, s. 713.