Samuel Stanisław Drucki Sokoliński

Samuel Stanisław Drucki Sokoliński herbu Druck (zm. w październiku 1654 roku) – marszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1646 roku, podkomorzy smoleński w latach 1634–1654, kapitan smoleński w latach 1627–1640, podwojewodzi smoleński w latach 1624–1634, dworzanin Jego Królewskiej Mości.

Był w kompucie obrońców Smoleńska w 1654 roku[1].

BibliografiaEdytuj

  • Artur Walden, Marszałkowie świeccy Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1633–1648, w: „Czasopismo Prawno-Historyczne”, Tom LXV, 2013, Zeszyt 1, s. 170.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, tom IV: Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie. XIV–XVIII wiek, pod redakcją Andrzeja Rachuby, Warszawa 2003, s. 394.

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо- Западной Руси Том 14, Вильна 1904, s. 23.