Samuel Stanisław Drucki Sokoliński

podwojewodzi, kapitan

Samuel Stanisław Drucki Sokoliński herbu własnego (zm. w październiku 1654 roku) – marszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1646 roku, podkomorzy smoleński w latach 1634–1654, kapitan smoleński w latach 1627–1640, podwojewodzi smoleński w latach 1624–1634, dworzanin Jego Królewskiej Mości.

Samuel Stanisław Drucki Sokoliński
Herb
Drucki Sokoliński
Rodzina

Druccy Sokolińscy

Data śmierci

październik 1654

Poseł na sejm zwyczajny 1637 roku, sejm 1638 roku, sejm 1640 roku, sejm 1641 roku[1].

Poseł na sejm koronacyjny 1649 roku[2]. Poseł na sejm zwyczajny 1654 roku[3]. Był w kompucie obrońców Smoleńska w 1654 roku[4].

Bibliografia

edytuj
  • Artur Walden, Marszałkowie świeccy Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1633–1648, w: „Czasopismo Prawno-Historyczne”, Tom LXV, 2013, Zeszyt 1, s. 170.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, tom IV: Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie. XIV–XVIII wiek, pod redakcją Andrzeja Rachuby, Warszawa 2003, s. 394.

Linki zewnętrzne

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Jan Dzięgielewski, Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV, Warszawa 1992, s. 165.
  2. Stefania Ochmann-Staniszewska, Sejm koronacyjny Jana Kazimierza w 1649 r., Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 45, Wrocław 1985, s. 248.
  3. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 385.
  4. Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо- Западной Руси Том 14, Вильна 1904, s. 23.