Sea (hebr. ‏סְאָה‎, se’a) – starożytna hebrajska miara objętości ciał sypkich (1/3 efy)[1], używana w Halasze (wykładni Prawa Mojżeszowego)[2]. W przypadku próby przeliczenia sea na obecnie stosowane jednostki istnieją istotne rozbieżności w oszacowaniach, w zależności od źródła oraz przyjętych założeń odpowiada ona objętości około 7,3 [1]; 12,3 lub 13,5 litra[3].

Mykwa (zbiornik bieżącej wody przeznaczonej w judaizmie do rytualnych obmyć) powinna zawierać przynajmniej 40 sea wody, tak aby przy głębokości 3 amma, szerokości 1 amma i długości 1 amma możliwe było całkowite zanurzenie ciała średnich rozmiarów[4][5].

Nazwa jednostki wymawiana jest bardzo podobnie do arabskiego słowa ṣāʿ (arab. ‏صاع‎), które w islamskiej jurysprudencji również oznacza jednostkę objętości, określaną na podstawie hadisów na 2430 ml do 2512 ml[6], jest więc znacznie mniejsza od sea.

PrzypisyEdytuj

  1. a b Martin H. Manser (Ed.): Dictionary of Bible Themes. Temat 5616 weight measures, dry. BookBaby, 1996. ISBN 1-6209-5257-2.
  2. Paul Heger: The Pluralistic Halakhah. Berlin • Nowy Jork: Walter de Gruyter, 2003, s. 140. ISBN 3-11-017636-X.
  3. James Hastings (Ed.): A Dictionary of the Bible. T. 4. Cz. II: Shimrath -- Zuzim. Honolulu, Hawaii, US: University Press of the Pacific, 2004, s. 912. ISBN 1-4102-1729-9.
  4. Erubin, 4b
  5. Joma, 31a
  6. Chalid ibn Sa'id ibn Muhammad As-Sarhid: الصاع النبوي (تحديده والأحكام الفقهية المتعلقة به. Rijad: Dar Tuwaiq, 1431 A.H. [2010], s. 77,79. (arab.).