Hebrajczycy

To jest artykuł z cyklu
Starożytny Izrael

 p  d  e 
Star of David.svg

Hebrajczycy (‏עברים‎) – lud biblijny, o którym informacje pochodzą z zapisów w Biblii, potomkowie Jakuba, zwani także „Ludem Bożym”.

Był to lud semicki złożony z 12 plemion. Hebrajczycy nazywali siebie Izraelitami, tj. potomkami Izraela (Jakuba), jednego z trzech patriarchów, czyli założycieli. Posługiwali się językiem hebrajskim.

Zobacz teżEdytuj