Sebastian Gawroński

Sebastian Gawroński herbu Świnka (zm. 1786) – podkomorzy latyczowski w latach 1782-1786, chorąży kamieniecki w latach 1776-1782, chorąży latyczowski w latach 1775-1776, podstarości latyczowski w latach 1768-1774, stolnik kamieniecki w latach 1766-1775, podczaszy latyczowski w latach 1765-1766, podstoli latyczowski w latach 1761-1765, sędzia grodzki latyczowski w 1764 roku, łowczy czerwonogrodzki w latach 1757-1761, łowczy bracławski w 1757 roku.

Był posłem na sejm konwokacyjny 1764 roku z województwa podolskiego. Był członkiem konfederacji generalnej 1764 roku[1]. W 1764 roku wyznaczony przez konfederację do lustracji dóbr królewskich i innych dóbr w powiecie latyczowskim województwa podolskiego[2]. Poseł na sejm 1780 roku z województwa podolskiego[3].

BibliografiaEdytuj

  • Antoni Sozański, Imienne spisy osób duchownych, świeckich i wojskowych, które w pierwszych ośmiu latach panowania króla Stanisława Poniatowskiego od 1764-1772 r. w rządzie lub przy administracyi Rzeczypospolitéj udział brały [...]. Cz. 1, Tablice i rejestr, Kraków 1866, s. 34.
  • Urzędnicy podolscy XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Eugeniusz Janas, Witold Kłaczewski, Janusz Kurtyka, Anna Sochacka. Kórnik 1998, s. 200.

PrzypisyEdytuj

  1. Konfederacya Generalna Koronna Po doszłym Seymie Convocationis Zaczęta w Warszawie Dnia 23. Czerwca Roku Pańskiego 1764. Ręką J. O. Xcia Jmci Prymasa Korony Polskiey [...] Stwierdzona, [b.n.s].
  2. Volumina Legum tom VII, Petersburg 1860, s. 23.
  3. Dyaryusz Seymu Ordyngo [!] Warszawskiego Roku 1780 Dnia 2go Pazdziernika Zaczętego, z Wyrażeniem Posłow, Sessyi, Projektow, Mow, &c., Grodno 1780, s. 8.