Sejm zwyczajny 1581

(Przekierowano z Sejm 1581)

Sejm 1581sejm zwyczajny I Rzeczypospolitej został zwołany przez króla Stefana Batorego w październiku 1580 roku do Warszawy.

Sejmiki przedsejmowe w województwach odbyły się w grudniu 1580 roku. Marszałkiem sejmu obrano Stanisława Przyjemskiego, starostę kamińskiego. Sejm obradował od 22 stycznia do 8 marca 1581 roku[1].

Podczas obrad sejmowych zajmowano się przede wszystkim sprawami wojny z Moskwą. Senat stał na stanowisku potrzeby jej kontynuowania, podczas gdy posłowie szlacheccy, nie zważając na sukcesy królewskie, nie skłaniali się do zwiększenia obciążeń podatkowych na prowadzenie dalszej wojny. Wskazywano, że wojnę powinno się ograniczyć i poświęcić więcej uwagi sprawom wewnętrznym. Przyjęto poselstwo od cara Iwana Groźnego[2][3]. Wiele czasu poświęcono sprawom sądownictwa oraz dokonano z inicjatywy monarszej licznych nobilitacji w uznaniu zasług wojennych[4].

Zobacz też edytuj

Zobacz też kategorię: Posłowie na sejm zwyczajny 1581.

Przypisy edytuj

  1. Władysław Konopczyński. Chronologia Sejmów Polskich. 1493-1793 (s. 142) [dostęp 2019-10-19]
  2. Wyd. I. Polkowski, Akta sejmu walnego warszawskiego in Anno 1581 ad 22 Januarii naznaczonego, [w:] Sprawy wojenne króla Stefana Batorego dyjaryjusze, relacyje, listy i akta z lat 1576–1589, s. 285-339;, 1887.
  3. E. Dubas-Urwanowicz, O nowy kształt Rzeczypospolitej. Kryzys polityczny w państwie w latach 1576-1586, 2013.
  4. Do druku przygotowali S. Grodziski, Irena Dwornicka, W. Uruszczak, Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 2, cz. 1, s. 446-467, 2005.

Bibliografia edytuj