Sejsmiczność – skłonność danego terenu do występowania naturalnych trzęsień ziemi na danym obszarze.

Ze względu na sejsmiczność danego terenu wyróżnia się obszary:

  • sejsmiczne – częstych i silnych trzęsień ziemi,
  • pensejsmiczne – rzadkich i słabych wstrząsów,
  • asejsmiczne – bez wstrząsów sejsmicznych.