Otwórz menu główne

Sekretarze generalni Wspólnoty Narodów

Sekretarz generalny Wspólnoty Narodów - funkcjonariusz międzynarodowy stojący na czele Sekretariatu Wspólnoty Narodów. Funkcja ta została utworzona, podobnie jak sam Sekretariat, w 1965 roku. Sekretarz oprócz zadań natury administracyjnej jest także ważnym wyrazicielem głosu Wspólnoty na zewnątrz. Wyboru na to stanowisko dokonują przywódcy państw Wspólnoty. Nie należy mylić tej funkcji z Głową Wspólnoty Narodów, którą jest z urzędu monarcha brytyjski.

Lista sekretarzy generalnychEdytuj