Senat Oklahomy

Senat Oklahomy (Oklahoma Senate) – izba niższa parlamentu stanowego amerykańskiego stanu Oklahoma. Składa się 48 członków wybieranych na czteroletnią kadencję, przy czym co dwa lata odnawiana jest połowa składu izby. Wybory odbywają się w jednomandatowych okręgach wyborczych, z zastosowaniem ordynacji większościowej[1]. Co do zasady, Senat odbywa jedną sesję w roku, trwającą od pierwszych dni lutego do ostatniego piątku maja. Sesje nadzwyczajne mogą być zwoływane decyzją gubernatora stanu lub na wniosek kwalifikowanej większości senatorów[2].

Oklahoma
Pieczęć Oklahomy

Ten artykuł jest częścią serii:
Polityka stanu
Oklahoma

Do Senatu może zostać wybrany obywatel USA, który w dniu wyborów ma ukończone 25 lat i zamieszkuje na terenie okręgu wyborczego, z którego kandyduje[3]. Nie wolno mu wyprowadzić się poza okręg przez cały czas sprawowania mandatu, pod rygorem jego utraty. Dodatkowo w Oklahomie obowiązuje zasada, iż nikt nie może zasiadać w parlamencie stanowym dłużej niż 12 lat w ciągu całego swojego życia. Bierze się tu pod uwagę zarówno czas spędzony w Senacie, jak w Izbie Reprezentantów[4].

Formalnie Senatowi przewodniczy z urzędu zastępca gubernatora stanu. W praktyce pracami izby kieruje przewodniczący pro tempore, którego senatorowie wybierają z własnego grona[5].

Sala posiedzeń Senatu w gmachu Kapitolu Stanowego Oklahomy w Oklahoma City

KierownictwoEdytuj

stan na 17 listopada 2010

  • Przewodniczący: Jari Askins (D, z urzędu jako zastępca gubernatora Oklahomy)
  • Przewodniczący pro tempore: Glenn Coffee (R)
  • Lider większości: Todd Lamb (R)
  • Lider mniejszości: Charlie Laster (D)

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj