Sieć kolejowa – układ połączonych ze sobą linii kolejowych, stacji i terminali kolejowych oraz wszystkich rodzajów stałego wyposażenia niezbędnego do zapewnienia bezpiecznej i ciągłej eksploatacji systemu kolei, będący własnością zarządcy infrastruktury lub zarządzanych przez zarządcę infrastruktury[1][2].

Mapa sieci kolejowych

Sieć kolejowa obejmuje infrastrukturę i wyposażenie umożliwiające zintegrowanie usług kolejowych, drogowych oraz, w zależności od przypadku, lotniczych i morskich[3].

Sieć kolejowa składa się z linii kolejowych funkcjonujących na obszarze danego państwa[4].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Dz.U. z 2021 r. poz. 1984.
  2. Dz.U. z 2005 r. nr 172, poz. 1444.
  3. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 661/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (CELEX: 32010D0661)
  4. Bronisław Gajda: Technika ruchu kolejowego Cz. I Prowadzenie ruchu pociągów. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1985, s. 16. ISBN 83-206-0290-4.