Sieniutowie

Sieniutowie herbu własnego (ukr. Сенюти) – ród szlachecki na Wołyniu.

OsobyEdytuj

 • Sieniuta Suprunowicz Kobakowicz – protopłasta, bojar ks. Iwana Ostrogskiego
 • Jeśko – syn bojara ostrogskiego, horodniczy włodzimierski[1]
 • Hryhorij (Grzegorz) – syn Jeśka
 • Fedor (Teodor) – syn poprzedniego, horodniczy i wojski krzemieniecki[1], żona — Katarzyna, córka wojewody lubelskiego Mikołaja Firleja, gorliwa członkini wspólnoty braci polskich
 • Abraham (1587–1632) – patron kalwiński[2]
 • Paweł Krzysztof[3], żona – Katarzyna Niemirycz, córka podkomorzego kijowskiego Stefana Niemirycza[4]
 • Piotr (1616—1648)[5]
 • Roman – rotmistrz królewski[6], żona — Anna Chomiakowska[7]

PrzypisyEdytuj

 1. a b Tesłenko, s. 534.
 2. Janusz Tazbir. Sieniuta Abraham h. własnego (1587–1632). W Polski Słownik Biograficzny. T. XXXVII/2. Zeszyt 153. — Warszawa — Kraków : Polska Akademia Nauk, Instytut historii im. Tadeusza Manteuffla, 1996, s. 195—196.
 3. Janusz Tazbir. Sieniuta Paweł Krzysztof h. własnego (1589—1640). W Polski Słownik Biograficzny. T. XXXVII/2. Zeszyt 153. — Warszawa — Kraków, 1996, s. 196—197.
 4. Janusz Tazbir. Niemirycz (Niemierzyc) Stefan, h. Klamry (przed 1630—1684). W Polski Słownik Biograficzny. T. XXIІ/4. Zeszyt 95. Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 820—824.
 5. Janusz Tazbir. Sieniuta Piotr h. własnego (1616—1648). W Polski Słownik Biograficzny. T. XXXVII/2. Zeszyt 153. — Warszawa — Kraków, 1996, s. 197—199.
 6. Kasper Niesiecki. Korona Polska przy Złotey Wolności Starożytnemi Wszystkich Kathedr, Prowincyi y Rycerstwa Kleynotami Heroicznym Męstwem y odwagą, Naywyższemi Honorami a naypierwey Cnotą, Pobożnością y Swiątobliwością Ozdobiona… T. 4. Lwów : w drukarni Collegium Lwowskiego Societatis Jesu, 1743, s. 99—100.
 7. K. Niesiecki. Korona Polska przy Złotey Wolności Starożytnemi Wszystkich Kathedr, Prowincyi y Rycerstwa Kleynotami Heroicznym Męstwem y odwagą… T. 4, s. 254.

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj